Aquest mes de gener hem muntat una taula de Lectures Destacades sobre «Urbanisme i geogràfia».

L’hem fet en ocasió de les «Jornades d’introducció a l’Anarquisme» , unes sessions de formació i debat que estem duent a terme un cop al mes a la biblioteca.

Aquest mes de gener parlarem d’Urbanisme i comptarem amb la col·laboració del geògraf Juan Manuel Solis, i de l’antropòleg Miquel Úbeda.
Aquesta vegada ens ha costat una mica (sent sinceris) fer la selecció de llibres, ja que no volíem posar només la secció d’urbanisme sobre la taula i, al fer relacions amb de la temàtica amb d’altres temàtiques, ens trobàvem amb l’amplitud del tema i les mirades.
En tot cas, esperem que serveixi per al seu objectiu: donar a conèixer el nostre fons bibliogràfic i aprofundir sobre les possibilitats de vida urbana i rural en llibertat.
*Imatge del cartell: «La ciudad Anarquista Americana (contra la ciudad del centenario)». Pierre Quiroule, 1914.

A la taula hi trobareu:

 • La conquista del Pan. Piotr Kropotkin.
 • Campos, fábricas y talleres. Piotr Kropotkin.
 • Eliseo Reclus. La geografia de un anarquista. Maria Teresa Vicente Mosqueta.
 • Eliseo Reclús. La geografía al servicio de la vida (antología). Colectivo de geógrafos.
 • Libertad. Igualdad. Geografia. Escritos escogidos de Élisée Reclus.Ensayo introductorio de John Clark ; traducción de Valentina Maio.
 • Ciudades rebeldes : del derecho de la ciudad a la revolución urbana. David Harvey.
 • Urbanismo y ecología en Cataluña. Eduard Masjuan Bracons ; introducción de Joan Martínez Alier
 • La ecología humana en el anarquismo ibérico: urbanismo «orgánico» o ecológico, neomalthusianismo y naturismo social. Eduard Masjuan ; prólogo de Joan Martínez Alier
 • Cartografía de la ciudad capitalista : transformación urbana y conflicto social en el Estado Español. Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala (coord.)
 • Ciudades muertas : ecología, catástrofe y revuelta. Mike Davis
 • La destrucción de la ciudad : el encarcelamiento planificado. Solidarity, James Finlayson.
 • Anarquismo y geografía. Myrna Margulies [ed.]
 • Urbanismo feminista. Col·lectiu Punt 6.
 • Un planeta de metrópolis (en crisis). Explosión urbana y del transporte motorizado, gracias al petróleo.
 • La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica : Barcelona, abril-diciembre de 1931, Sindicato de la Construcción de CNT. Manel Aisa Pàmpols
 • La ciudad mentirosa: fraude y miseria del «modelo Barcelona». Manuel Delgado.
 • Post Babilonia. Miquel Amorós.


Entradas relacionadas