Recull de relats «Soledad Estorach Esterri»


Descarregar les bases en pdf:

Bases del recull de relats Soledad Estorach Esterri

NOVA DATA! El dia 30 de setembre de 2023 és l’últim dia per entregar els relats.

 


«Pensar, imaginar, recrear, fabular … construccions humanes»

Escultura dedicada a la Soledad a Albatarrec.
Escultura dedicada a la Soledad a Albatàrrec.

Qui va ser Soledad Estorach?

Soledad Estorach va néixer a Albatàrrec el 1915. Des de petita va rebre una educació alliberadora. Va marxar cap a Barcelona a treballar, posarse a estudiar li va permetre conèixer companys i companyes de la CNT.

Va ser una de les creadores del Grup Cultural Femení, per defensar els interessos de les dones dins mateix de la CNT. Més tard es configurarien com a “Agrupación Mujeres Libres”, dedicantse a organitzar les dones fent xarxes de suport mutu, reunions d’anàlisi i estratègia, etc.

Durant els anys de la Revolució va demostrar un gran fervor revolucionari, participant de l’ocupació de la Casa Cambó i diversos cinemes per ferhi menjadors populars.

Així mateix, també va anar al front i va tenir un gran paper com a representant de les diverses organitzacions anarquistes i anarcosindicalistes del moment.

Va morir a l’exili a França el 1993 i fins a l’últim moment va aportar a la causa revolucionària.

Molt reconeguda per la seva oratòria i empenta revolucionària. Pionera i líder en uns dels moments més intensos de la nostra història. Va donar la seva vida per acaronar la utopia, per ella i per totes les que hi eren, les que som i les que serem. Amb aquest concurs volem recordar la seva memòria.

Visca la lluita!

 


BASES DE PARTICIPACIÓ


Introducció

Hom té la necessitat de poder expressarse i comunicarse. L’escriptura, una de les arts que permet poder exercitarnos a través de l’acte creatiu amb la finalitat conèixernos, significarnos … i alhora poder arribar a l’ altri. L’escriptura és un so dibuixat que arriba a tothom. Des de la Biblioteca Anarquista Maria Rius volem fer arribarvos les ganes de participar en aquesta trobada literària perquè ens agradaria crear un espai per poder alimentar un part de la nostra cultura llibertària ponentina.

Temàtiques del relat

 • Utopia: Una ciutat (Lleida) i el seu entorn (Ponent) on la utopia es forma en les relacions socials, personals, polítiques… que són administrades des de la volició, cooperació, suport mutu.
 • Distopia: Una ciutat i el seu entorn on la distopia es forma en desencontres, despropòsits, amenaces … la duresa serà viscuda en la seva totalitat.

Condicions

La participació en el recull de relats ha de poder complir les següents característiques:

 • 1 treball per persona.
 • El relat ha de ser inèdit.
 • El relat ha de ser en català.
 • Una extensió mínima de 800 paraules i màxima de 1500 en lletra Arial 12
 • En participar es cedeixen els drets de reproducció per poder publicar el recull a posteriori.
 • Es valorarà que l’escrit tingui una perspectiva llibertària.

On puc presentar el relat?

 • Personalment, a la Biblioteca, C/ Corts catalanes, 79, baixos, Lleida.
  El treball, amb el títol i pseudònim, es presentarà a un sobre en blanc, dins del qual hi
  haurà un altre sobre, petit, on s’indiqui el títol i el pseudònim; dins del sobre petit s’indicarà el nom i contacte de l’autor del treball.
 • Per correu electrònic (preservant l’anonimat) a bibliotecamariarius@riseup.net
  Per exemple en un co
  rreu fictici. Enviant un primer correu amb l’assumpte «recull de relats biblioteca anarquista maria rius» amb el relat, el títol i pseudònim. I un segoncorreu amb l’assumpte « Titol i Nom recull relats» amb el títol, el pseudònim i el contacte real, el qual no s’obrirà.

NOVA DATA! El dia 30 de setembre de 2023 és l’últim dia per entregar els relats.

 

Reconeixements als relats

El grup organitzador està format per membres de la biblioteca. Aquestis llegiran i puntuaran tots els relats. A l’assemblea de la biblioteca es presentaran els relats seleccionats per poder decidir les persones premiades.

Premis

 • Primer premi. Un valregal per 3 llibres de la distri, un fanzine i una samarreta .
 • Segon premi. Un valregal per 2 llibres de la distri, un fanzine i una samarreta.
 • Cinc accèssits. Dos exemplars del fanzine editat.

Els relats enviats que sajustin als criteris daquestes bases seran editats amb un «fanzine» editat i publicat per la Biblioteca Anarquista Maria Rius. Aquests serà presentat a una trobada literària organitzada a la Biblioteca Anarquista Maria Rius a finals de setembre (data a concretar).