1er Recull de relats, en honor a «Soledad Estorach Esterri»

Utopies i distopies a Ponent

«Pensar, imaginar, recrear, fabular … construccions humanes»


EL LLIBRE DEL 1er RECULL DE RELATS

El març del 2024 hem publicat el llibre amb els 15 relats participants del certamen literari. També s’inclou una breu biografia de la baterrenca Soledad Estorach, a qui vam voler dedicar el certamen, recollint i visibilitzant ponentines que han participat del moviment llibertari.

El llibre es va presentar el 15 de març de 2024 en una vetllada literària.

Volem agrair la seva participació a totes les escriptores i el suport rebut per part d’altres persones:

 • Al Thor Sanabria per les il·lustracions: la portada del recull de relats i la imatge interior de la Soledad (@thorsana https://www.instagram.com/thorsana/)
 • A la Leti Fabre per la imatge i els cartells de la convocatòria.
 • A la Laura Lascorz i a la Meritxell Mir per les correccions.
 • Al Sergi i l’Arnau per la maquetació.

El llibre es pot comprar per 7€ a la seu de la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida (c/Corts Catalanes 79) i també en parades de llibres i difusió que muntem amb la biblioteca.

Hem imprès el llibre als tallers de l’Editorial Bauma: https://www.baumatallereditorial.org/


BIOGRAFIA SOLEDAD ESTORACH ESTERRI

Albatàrrec, 6 de febrer de 1915 – Paris, 14 de març del 1993

Soledad Estorach Esterri és coneguda per ser una de les fundadores de l’Agrupació Mujeres Libres de Barcelona el 1936.

Afiliada al sindicat CNT, membre de l’Ateneu Llibertari «Amor y Voluntad» del barri del Clot i de les Juventuts Llibertàries. El 1935, amb altres companyes, van organitzar el Grupo Cultural Femenino CNT, que es transformaria en la Agrupació Mujeres Libres de Barcelona i que formaria la Federación Nacional de Mujeres Libres, fent de la publicació Mujeres Libres el seu òrgan d’expressió. També va formar part del grup Mujeres Libres de la FAI.

La Soledad va participar activament en l’aturada del cop d’estat del 18 de juliol del 1936 i en els fets revolucionaris posteriors, ocupant la Casa Cambó, seu de la CNT-FAI a Barcelona; expropiant per fer menjadors populars i una universitat popular.

Durant el periode revolucionari i de guerra, les dones de Mujeres Libres van crear nombrosos espais de formació per a dones: l’Instituto Mujeres Libres, el Casal de la Dona Treballadora, l’institut nocturn de Sants i centres de formació a les barriades. També van crear espais per a infants.

Soledad Estorach va ser responsable de les activitats de l’agrupació a Barcelona i d’aconseguir el finançament necessari per a les activitats, que va estar a càrrec de la CNT i de la FAI. Va ser una incansable oradora tant als ateneus llibertaris, com a les fàbriques i a les col·lectivitats. També va anar al front en gires solidaries per portar materials i suport emocional.

Des de la Biblioteca Anarquista Maria Rius, hem elaborat una biografia més completa, amb un recull d’imatges, textos i publicacions.

La podeu llegir a: https://bibliotecamariarius.org/soledad-estorach-esterri/

 


BASES DE PARTICIPACIÓ

Descarregar les bases en pdf

Bases del recull de relats Soledad Estorach Esterri

Introducció

Hom té la necessitat de poder expressarse i comunicarse. L’escriptura, una de les arts que permet poder exercitarnos a través de l’acte creatiu amb la finalitat conèixernos, significarnos … i alhora poder arribar a l’ altri. L’escriptura és un so dibuixat que arriba a tothom. Des de la Biblioteca Anarquista Maria Rius volem fer arribarvos les ganes de participar en aquesta trobada literària perquè ens agradaria crear un espai per poder alimentar un part de la nostra cultura llibertària ponentina.

Temàtiques del relat

 • Utopia: Una ciutat (Lleida) i el seu entorn (Ponent) on la utopia es forma en les relacions socials, personals, polítiques… que són administrades des de la volició, cooperació, suport mutu.
 • Distopia: Una ciutat i el seu entorn on la distopia es forma en desencontres, despropòsits, amenaces … la duresa serà viscuda en la seva totalitat.

Condicions

La participació en el recull de relats ha de poder complir les següents característiques:

 • 1 treball per persona.
 • El relat ha de ser inèdit.
 • El relat ha de ser en català.
 • Una extensió mínima de 800 paraules i màxima de 1500 en lletra Arial 12
 • En participar es cedeixen els drets de reproducció per poder publicar el recull a posteriori.
 • Es valorarà que l’escrit tingui una perspectiva llibertària.

On puc presentar el relat?

 • Personalment, a la Biblioteca, C/ Corts catalanes, 79, baixos, Lleida.
  El treball, amb el títol i pseudònim, es presentarà a un sobre en blanc, dins del qual hi
  haurà un altre sobre, petit, on s’indiqui el títol i el pseudònim; dins del sobre petit s’indicarà el nom i contacte de l’autor del treball.
 • Per correu electrònic (preservant l’anonimat) a bibliotecamariarius@riseup.net
  Per exemple en un co
  rreu fictici. Enviant un primer correu amb l’assumpte «recull de relats biblioteca anarquista maria rius» amb el relat, el títol i pseudònim. I un segoncorreu amb l’assumpte « Titol i Nom recull relats» amb el títol, el pseudònim i el contacte real, el qual no s’obrirà.

NOVA DATA! El dia 30 de setembre de 2023 és l’últim dia per entregar els relats.

 

Reconeixements als relats

El grup organitzador està format per membres de la biblioteca. Aquestis llegiran i puntuaran tots els relats. A l’assemblea de la biblioteca es presentaran els relats seleccionats per poder decidir les persones premiades.

Premis

 • Primer premi. Un valregal per 3 llibres de la distri, un llibre i una samarreta .
 • Segon premi. Un valregal per 2 llibres de la distri, un llibre i una samarreta.
 • Cinc accèssits. Dos exemplars del llibre editat.

Els relats enviats que sajustin als criteris daquestes bases seran editats amb un «llibre»* editat i publicat per la Biblioteca Anarquista Maria Rius. Aquests serà presentat a una trobada literària organitzada a la Biblioteca Anarquista Maria Rius a finals de setembre (data a concretar).

*Finalment, i degut al nombre de pàgines, hem publicat un llibre amb els relats. La presentació serà el 15 de març de 2024.


GALERIA D’IMATGES