Anarquisme i Autogestió. Jornades «Introducció a l’Anarquisme».

L’anarquisme entén l’autogestió com la satisfacció de les necessitats, reivindicacions i finalitats individuals i col·lectives, per part de les pròpies afectades, sense interferències de les lògiques de mercat i de dominació. S’entén com a objectiu, com a pràctica i complement necessari de la nostra intervenció.
En aquesta sessió abordarem el concepte d’autogestió i reflexionarem conjuntament sobre com podem portar a terme aquesta pràctica al nostre context.

Dins del cicle “Jornades d’Introducció a l’Anarquisme”, un seguit de formacions que oferixin a les integrants i sòcies de la biblioteca eines per al debat i l’acció política, però també siguin adequades per l’apropament de tota aquella persona què vulgui conèixer els diferents debats, propostes i posicionaments que conformen el pensament llibertari.

Entradas relacionadas